Informacije za pacijente

U Stevanovic klinici imamo diplomirane specijaliste u opštoj i family medicini, koji su Board Certified/Recertified, a to je za Vas najvažnija garancija kvaliteta. Mnogobrojne nagrade i priznanja su potvrda naših napora da Vam pružimo kvalitetnu, a opet pristupačnu lekarsku zaštitu i zdravstvene usluge.


Vaša poseta Stevanovic klinici

Potrebno je da se registrujete ako ste prvi put u klinici, da popunite formulare koje možete unapred da odštampate sa našeg sajta pod naslovom “Naši formulari”. Prva poseta klinici će verovatno trajati jedan sat ili duže, ako radimo dijagnostičke testove.

Sta treba da donesem?

  • Karticu medicinskog osiguranja
  • Vozačku dozvolu kao identifikaciju.
  • Nalaze i rezultate prethodnih testova ili snimke ako ih imate
  • Novac za ko-pej ili vizitu. Mi primamo kreditne kartice.

  • Any forms mailed to you by our office
  • Previous chest x-rays
  • Home equipment

Vaša privatnost je zagarantovana

Vaša privatnost je naš prioritet i nijedan dokument ili podatak o Vama niko ne može dobiti i imati uvid u njih osim ako Vi to specifično i pismeno zahtevate.

Nasa filozofija medicinske zaštite je zasnovana na principu redovnih preventivnih medicinskih vizita, kao i na medicinskoj edukaciji. Mi pridajemo prioritet prirodnom lečenju, sa minimalnom upotrebom tableta i farmaceutskih preparata, samo u situacijama kada je to stvarno neophodno. Mi Vas tretiramo kao ličnost i osobu sa integritetom, a ne kao medicinski problem. Svaka osoba je različita i spečificna, zato je naš pristup individualan i u skladu sa Vašim potrebama i mogućnostima.

Naš cilj

Goals

Naši ciljevi su precizna diagnoza, profesionalna usluga, individualna pažnja sa dozom humanizma i puno razumevanja.

U Stevanovic klinici rade ljudi koji će Vas razumeti, čak I ako ne govore Vaš jezik.

Map / Contact Info

Stevanovic Family Clinic

11111 West Oklahoma Avenue
Milwaukee, WI 53227

Tel: (414) 546-8000
Email: info@stevclinic.com